Cattinair sistemi za otprašivanje

Cattinair ciklofilteri za otprašivanje u drvnoj , mlinskoj i drugim industrijama

Moimpex već 25 godina zastupa tvornicu Cattinair iz Francuske

Prednosti: 

Proizvodi: